Onsdagen den 3 augusti. Tävlingen fortsatte ned till Kolari. Även denna sträcka var lång, men jämfört med gårdagen så gick den här betydligt lättare på grund av fler forsar och fler matuppehåll. Dagens etapp var 9,1 mil och hade 3 tidssträckor.