Torsdagen den 4 augusti. Nu har vi bara 3 dagar kvar och vi känner oss fortfarande fräscha. Arrangemanget har varit  jättebra hitils och bl.a så har arrangören lejt in en finländsk blåsorkester som varje dag står utmed älven och spelar finsk tango. Dagens etapp bestod av 2 tidsträckor  och var 8 mil lång. Slutmålet för dagen blev Pello.