Patrik

Patrik Stadin

Patrik Stadin är taxi-ägare sedan juni 2001. Han övertog då en befintlig taxi-rörelse i Tibro. Patrik som ursprungligen kommer från Göteborg, har tidigare jobbat som musiklärare i Tibro kommun, men vill nu pröva att jobba med en egen rörelse. Hans privata intresse är el och teleteknik.