Nedfarter

Här är snowboards-åkarnas backe med bl.a.
pipe och olika hopp

Detta är nedre delen av turist-löypa
även kallad Dansk-backen