Hej Kanotvänner!

Detta är berättelsen om mitt sätt att paddla den ca 230 mil långa Svenska kusten enligt
 "Havspaddlarnas Blå Band".

  • Denna utmärkelse är instiftat av Jim Danielsson och är förknippat med vissa regler. Bl.a. så skall färden företagas i enmanskajak som långfärd, d v s all utrustning jämte proviant, kartor, tält, mm skall medföras ombord av paddlaren själv.

  • Startpunkt är Svinesundsbrons landfäste på Svenska sidan och målpunkt är Torneälvens utlopp på Svenska sidan vid riksröse 59 strax söder om Haparanda. Färden avslutas med handpåläggning på nämnda röse.

  • Färden skall paddlas hela sträckan i havet utan bärningar. Dagsetapperna skall noga inritas på karta och alla dagar fr o m startdatum räknas som paddeldagar.

  • Färden skall fullbordas inom ett och samma kalenderår. ( Detta krav kommer jag ej att uppfylla eftersom jag beräknar att dela upp sträckan i flera etapper och paddla en etapp om året.)